Studio Mooijman en Mittelberg Den Haag

Het Nationaal Verkeersveiligheid Congres

Het tweejaarlijkse Nationaal Verkeersveiligheid Congres wordt georganiseerd door ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit congres verwelkomt partijen die zich actief inzetten voor de verkeersveiligheid: wegbeheerders, politie, onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, adviseurs en belangenbehartigers. Het Nationaal Verkeersveiligheid Congres en de kennismarkt bieden de bezoeker een inspirerend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. Studio Mooijman en Mittelberg heeft het Nationaal Verkeersveiligheid Congres voorzien van een eigen identiteit die consequent werd doorgevoerd in verschillende uitingen en promotiemateriaal zoals de website, posters, stempels, patronen en roll-up banners. Deze identiteit blijft groeien naarmate de materialen zich ontwikkelen en uitbreiden. Hierbij zal uiteindelijk ook het huisstijlhandboek worden aangepast en -gevuld, zodat deze kan meegroeien met de ontwikkeling van het NVVC.

Opdrachtgever: SWOV (2015) Type: Logo, identiteit, promotiemateriaal

Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres jaarverslag 2015 – Studio Mooijman en Mittelberg, Grafisch ontwerpbureau, Den Haag
NVVC Bovenaanzicht verkeer – Studio Mooijman en Mittelberg, Grafisch ontwerpbureau, Den Haag
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres logo – Studio Mooijman en Mittelberg, Grafisch ontwerpbureau, Den Haag
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres website – Studio Mooijman en Mittelberg, Grafisch ontwerpbureau, Den Haag
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres poster – Studio Mooijman en Mittelberg, Grafisch ontwerpbureau, Den Haag
Het Nationaal Verkeersveiligheidscongres badge – Studio Mooijman en Mittelberg, Grafisch ontwerpbureau, Den Haag